2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Atamaya Esas Tercih Formu için tıklayınız.
 
 
Adaylar, atanmaya esas tercih formlarını 28 - 30 Kasım 2018 tarihleri arasında Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmelidirler.(e-İçişleri sistemi üzerinden elektronik ortamda, faks(0374 218 13 11 )veya elden ) Formun belirlenen süre içerisinde Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşmasından adayın kendisi sorumludur.