PROJE ve YATIRIMLAR


Enerji Verimliliği
Enerji Verimliliği, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile, toplumun tüm kesimlerinde enerjiyi verimli kullanma bilincini uyandırmak ve çeşitli faaliyetlerle ülke genelinde enerji verimliliği konusunu gündemde tutmak amacıyla başlatılmış bir projedir.


BOLU İLİNDE ENERJİ TASARRUFU UYGULAMALARINA İLİŞKİN
YAPILAN ÇALIŞMALAR

1.Ulusal Enerji Verimliliği Hareketinin başlatıldığı ve 2008 yılının Enerji Verimliliği Yılı ilan edildiğine ilişkin 15 Şubat 2008 tarihli ve 26788 sayılı RG'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Bakanlığımız ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli tarihlerde gönderilen yazılar, İlimiz dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bazı sivil toplum kuruluşlarına gönderilerek, enerji tasarrufu konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenmiştir.

2. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayınlanan ve Bakanlığımız tarafından gönderilen yazılar çerçevesinde enerji kullanımını ilgilendiren konuları kapsayan alınması gereken tedbir ve faaliyetler saptanmış ve bu doğrultuda Valiliğimizce tedbir ve faaliyetler uygulama planı çıkartılarak sorumlu kuruluşlar belirlenmiştir. Söz konusu uygulama planında yer alan enerji tasarrufu konusundaki tedbir ve faaliyetlerin uygulamaya aktarılması konusunda ilgili kurumlara talimat verilmiştir. OSB Müdürlükleri tarafından da OSB'de çalışan firmalara enerji verimliliği ile ilgili olarak almaları gereken tedbirleri içeren yazı gönderilmiştir.

3. İlimiz dahilindeki kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve meslek odaları sorumluluklarında bulunan yerlerdeki akkor Flamanlı lambaları, enerji tasarrufu sağlayan tasarruflu ampullerle değiştirmişlerdir.

4. Başbakanlık genelgeleri ve ekleri kamu kurum ve kuruluşlarının web sayfalarında yayınlanmaktadır.

5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumların iş ve işlemlerinden sorumlu vali yardımcısı Enerji Verimliliği Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir.

6. İlimiz dâhilindeki kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere ait binaların, Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu belirlenmiştir.

7. Enerjinin her alanda verimli, etkin ve tasarruflu kullanılması, enerji tüketiminin azaltılması için halkımızı bilinçlendirmek üzere camilerimizde vaaz edilmiş ve 'enerji tasarrufu ile ilgi hutbe' hazırlanarak tüm camilerimizde 01.08.2008 Cuma günü okutulmuştur.

8. Bazı kamu binalarında imkanlar ölçüsünde dış cephe ısı yalıtımı, çatı yalıtımı ve kapı-pencere izolasyonu yapılarak enerji tasarrufu sağlanmıştır.

9. Kamu binalarında ısıtma sezonu başında, ısıtma sistemlerinin bakım ve kontrolü yapılmaktadır. Bazı kamu binalarında mevcut ısıtma sistemleri, daha az enerji tüketen yeni ısıtma sistemleriyle değiştirilmiştir.

10. Bilgisayar, yazıcı, fotokopi vb. elektrik enerjisi kullanan ekipmanların alımında, 'Energy Star' işareti olması veya ilgili mevzuat ile belirlenen asgari verimlilik kriterlerini sağlama şartı aranmaktadır.

11. Kamu kurumlarında kişiye özel elektrikli ısıtıcı kullanılmamasına ve elektrikli büro makine, araç ve gereçlerinin kullanılmadığı zaman kapatılmasına özen gösterilmektedir.

12. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından aylık yakıt, elektrik ve su sarfiyat bedelleri çizelge halinde ilan panolarına her ay asılmaktadır.

13. Bazı kamu binalarında, ortak kullanım alanlarına (koridorlar, wc.ler vb.) sensorlar monte edilerek gereği kadar yanmaları sağlanmış, aydınlatma açısından gereğinden fazla lambalar iptal edilmiştir.

14. Kamu araçlarında yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilmektedir.

15. Bazı kamu kurum ve kuruluşları tarafından geri dönüşüm özelliğine sahip atıkların kaynağında ayrıştırılarak değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

16. Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri ve mesai saatleri dışında gereksiz olan enerji tüketen araç ve gereçlerin ve lambaların kullanılmaması için personel uyarılmakta ve bina sorumlularınca gerekli kontroller yapılmaktadır.

17. Bazı kamu kurum ve kuruluşları tarafından enerji tüketiminin azaltılması için tasarruf tedbirleri de göz önünde bulundurularak hizmet için eğitim semineri ve başta öğrenciler olmak üzere halkı bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

18. Bolu İl Jandarma Komutanlığının 2008 yılı yatırım programında bulunan Mengen Gökçesu Jan. Krk. Komutanlığı yeni hizmet binası inşaat projesine güneş enerji sistemi de eklenmiş ve proje tamamlanmıştır.

19. Abant İzzet Baysa Üniversitesi Rektörlüğü Tarafından;

- Alternatif enerji sistemleri ile ilgili araştırma amaçlı sistemler kuruldu, rüzgar ve güneş enerjisinden küçük çaplıda olsa enerji üretilmekte ve Kampus aydınlatılmasında kullanılmaktadır.

- Rüzgar enerjisinden büyük çaplı enerji üretiminin ilimizde yapılıp yapılamayacağının tespiti için bir adet rüzgar ölçüm istasyonu kuruldu, veri toplanmasına başlandı.

- Kampus ısıtma sisteminin LPG den doğalgaza dönüşümü için tüm işlemler tamamlanmıştır.

20. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından;

- Okullarımız; ısı yalıtımı, ısıtma, soğutma, aydınlatma, enerji kullanımı gibi konularda Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün (EİE) internet sayfasından yoğun olarak yararlanmakta ve ilgili talimatlara uymaya dikkat etmektedirler. Bazı okullarımız bu konularla ilgili etüt saatleri düzenlemeye başlamıştır.

- Okullar; bina içi sıcaklığın 22 dereceden fazla olmamasına özen göstermektedir. Kalorifer sorumlusunun bu standardı sağlamak için sürekli kontrol yapmaları sağlanmaktadır. Genel olarak ısı ayarı için kazan üzerindeki genel termostat kullanılmaktadır.

- 28 okulumuzda hiç klima bulunmamaktadır. Kliması olan okullarımız ise asgari ölçüde kullanmakta ve gerekli bakımları düzenli olarak yaptırmaktadırlar. Yeni alınan klimalarda ise 'A' sınıfı standardına özen gösterilmektedir.

- Anaokullarında, çocukların zarar görmemesi için peteklerin ön ve üstleri uygun şekilde kapalı tutulurken diğer tüm okullarda sınıflardaki bütün radyatörlerin ön ve üstleri açık tutulmaktadır. 1 okulumuz mantoluma yaparak ısı kaybını önlemeye çalışırken, 7 okulumuz ısı yalıtım levhalarını yaptırmışlardır.

- Okullarımızın tamamının pencereleri ısı yalıtımlı olup, bakım gerektirenler yaptırılmıştır. Contaların yenilenmesi sağlanmıştır. Pencere değişimlerinde PVC pencere, camların ısıcamlı olmasına özen gösterilmektedir.

- Okullarımızın hemen hemen tamamında çift kapı sistemi var olup, dış kapılarına kapı yayı/amortisörü takılmıştır. 4 okulumuzun dış kapıları otomatik çarpışmalı kapıdır. Giriş kapısı tek kapılı olan okullarımızın ise, nöbetçi öğrenci sistemi ile bu kapıların sürekli olarak örtük durmasını sağladıkları görülmüştür.

- Okullarımızın tamamında elektrik ile ısınma ve/veya kişiye özel sıcak su temini yapılmamaktadır.

- Okullarımızdan kalorifer sistemi ile ısınanların tamamı, yıllık baca temizliği ve haftalık kazan temizliklerini büyük bir özenle periyodik olarak yaptırmaktadırlar.

- 7 okulumuzda güneş enerjisi ile sıcak su temini yapılırken, 1 okulumuz sıcak su temini için kalorifer sistemini kullanmaktadır. Diğer okullarımızın sıcak su ihtiyacı bulunmamaktadır.

- Okullarımız düğme ile çalışan tüm aydınlatmalarda flüoresan lamba/tasarruflu lamba kullanımı için tüm akkor ampullerini yenilemişlerdir. İkili flüoresan lambalar tekli hale getirilmiştir. Flüoresan lambaların eski sistemdeki balastları standartlara uygun olarak değiştirilmiştir.

- Okullarımızın büyük bir kısmında kısa süreli kullanılan bölümlerin aydınlatılmasında, harekete duyarlı fotoselli lambalar kullanılmaktadır. Bazı okullarımız ise bu tür yerlerin aydınlatılmasında kullanılacak fotosel sistemi taktırmaya devam etmektedir.

- Yüksek yansıtıcılı armatür kullanımına özen gösterilmektedir. Armatürlerin ışık geçirgenliğini engelleyen ön koruyucular çıkarılmıştır.

- Okullarımız gün ışığından yeteri kadar yararlanabilmek için bina içi önlemler almışlardır. Binalarda en çok üç lambanın bir düğmeye bağlı olmasına dikkat edilmiştir.

- Okullarımız isim levhaları hariç bina dış aydınlatması yapmamaktadır.

- Fotokopi ve yazıcı makinelerinin kullanılmadığı zamanlarda kapalı tutulmasına büyük özen gösterilmektedir. Yeni temin edilen bu tip makinelerde ise ilgili standartlar göz önünde bulundurulmaktadır.

- Asansör kullanan okullarımız, asansör kullanımlarını sadece engelli öğrenciler için kullandırarak kullanımı sınırlandırmışlardır. Asansörler için gerekli tüm bakımlar zamanında yapılmaktadır.

- Okullar isim levhalarını flüoresan lamba ile aydınlatmaya özen göstermektedir. Okulların hemen tamamında reklam ve seyir amaçlı aydınlatmayı gerektiren bir araç yoktur. Açık alan aydınlatması ise yapılmamaktadır.

- Dış aydınlatma amaçlı armatür kullanılmamakta olup, iç kısımlarda kullanılan armatürlerde gerekli değişiklikler yapılmıştır.

- İlimizde personel taşıması yapan okulumuz yoktur.

- Okul yönetimleri çalışanlarını ve öğrencilerini bu konuda sürekli olarak bilgilendirmektedir.

- Okullar gerekli uyarı levhalarını/afişlerini gerekli yerlere asmışlardır. Bu konuda çalışanlarını ve öğrencilerini sürekli olarak uyarmakta, kullanılmayan aydınlatma araçlarının kapalı tutulmasına özen gösterilmektedir.

- Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında tüm okullarımızda resim derslerinde enerji verimliliği ile ilgili afişler hazırlatılarak okul içinde sergilenmesi sağlanır. Bu konu ile ilgili okul içi yarışmalar düzenlenir.

- Okullarda Kulüp çalışmalarında, proje ve ödevlendirmelerde enerji verimliliği konularına büyük titizlik gösterilmektedir.

- Genelgeler yazılı olarak çalışanlara tebliğ edildiği gibi, okulların internet sayfalarında da konu sürekli olarak güncellenmektedir. Okul içinde yazılı olarak duyurular da yapılmaktadır.

- Okullar elektirk ve ısınma giderleri konusunda öğrenci meclisine gerekli bilgileri vermekte olup, okul içinde de ilgili panolara giderlerle ilgili dökümler istatistiksel olarak verilmekte ve okulun/kurumun elektrik, su, ısınma giderleri takip edilmektedir.

- Okullar enerji kullanımı ile ilgili yarışmalar düzenleyerek, öğrencilerin konu ile ilgili bilinç düzeylerini üst düzeyde tutmaya çalışmaktadır. Enerji sıkıntısı, ithal enerji, döviz çıktısı gibi konularda sürekli bilgilendirmeler yapılarak konu gündemde tutulmaktadır.

- Okullarımızda yanma kontrolü sürekli yapılmakta olup, ısı yalıtımları noksansız hale getirilmeye çalışılmaktadır. Kalorifer kazanlarının bakımları ve temizlikleri periyodik olarak özenle yapılmaktadır.

- Hava kompresörü kullanan meslek liselerinde gerekli bakımları düzenli olarak ve büyük ölçüde kendi olanakları ile yapmaktadır.

- Okullar boru sistemlerindeki ısı yalıtımlarını yapmış olup, düzenli olarak gerekli kontrolleri yapmaktadırlar.

- Özellikle Endüstri Meslek ve Kız Meslek Liselerinin uygulama birimlerinde bulunan fırınlar konvansiyonel fırın olup ısı kaybı en az düzeydedir.

- Okullarımızın büyük kısmında merkezi ve/veya lokal güç kompanzasyonu yapılmış olup, kullanılmayan elektrikli ekipmanların kullanılmadığı zamanlarda kapalı tutulmasına özen gösterilmektedir.

- Uygulama okullarımızda ve pansiyonlu okullarımızda soğuk hava depoları standartlara uygun olarak yapıldıkları görülmekte ve standardizasyonun korunması için düzenli olarak kontroller yapılmaktadır.

- Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla geri dönüşüm kutuları okullara dağıtılmakta olup, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bildirilen firmaya atık kağıtlar teslim edilmektedir.

- Okullarımızın büyük kısmı enerji yöneticisi görevlendirmesini tamamlamış olup, görevlendirmesini yapmayan okullar kısa sürede görevlendirmelerini yapacaklardır.Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi kapsamında belirlenen tedbirler ve faaliyetlerin yaygınlaştırılarak uygulamaya aktarılmasına devam edilmektedir.

Devamını Oku...

Tek Adımda Yatırım Bürosu
03.06.2008 tarih ve 26895 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda ve Valilik Makamının 09.06.2008 tarihli Olur'ları ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü bünyesinde "Tek Adımda Yatırım Bürosu" adı altında kurulmuştur.

Büro, Valiliğin 2. katında hizmet vermektedir. 

KURULUŞ AMACI

Bolu İlinin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, oda ve birlikler, sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içerisinde girişimcilere yönelik; yatırım, tanıtım ve destek stratejilerinin belirlenerek uygulanmasıdır.

KAPSAMI 

Bolu İlinde, eğitim, sağlık, kültür ve turizm, spor, imalat, enerji, madencilik, tarım, tarımsal sanayi, ulaştırma, hayvancılık, hizmet sektörü vb. sektörlerde yatırım yapmak isteyen girişimcilere;

a) Ülke genelinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ile yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin kamu kurum ve kuruluşlarında karşılaştıkları sorunların kısa yoldan mahallinde çözülebilmesi amacıyla, sanayiciler ve girişimcilerin sorunlarını dinlemek,
b) Girişimcilere yönelik bilgilendirme ve rehberlik hizmetlerini yürütmek,
c) Bölgede bulunan cazip yatırım alanları konusunda veri tabanı ve bilgi bankası oluşturarak tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,
d) Yatırımların gerçekleştirilmesi aşamasında gerektiğinde ilgili kurumlarla irtibata geçerek çözüm üretilmesi faaliyetlerini kapsar

İRTİBAT BÜROSU
Bolu Valiliği Tabaklar Mah.
İzzet Baysal Cad. No:2 Kat:2
Tel: +90 374 215 37 60 / 178
Faks: +90 374 215 03 33
e-mail: ilplanlama@bolu.gov.tr

BÜRO SORUMLU PERSONELİ
Sedat YÜCEER
e-mail: sedat.yuceer@icisleri.gov.tr
  BÜRO YARDIMCI PERSONELİ
Nihal AÇIKGÖZ (Büro Görevlisi)
e-mail: nihal.acikgoz@icisleri.gov.tr

Devamını Oku...

Köydes 2017 Yılı
2017 YILI KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA İLİMİZDE YAPILACAK PROJELERE İLİŞKİN BİLGİLER AŞAĞIYA ÇIKARTILMIŞTIR. 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU’NUN 10. MADDESİ İLE 2016/9368 SAYILI 2017 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYON VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI’NIN EKİ 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK HAZIRLANAN 2017 YILI KÖYLERİN ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ (KÖYDES) PROJESİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARININ TESPİT EDİLDİĞİ 16.03.2017 TARİH VE 2017/5 SAYILI YPK. KARARINA GÖRE İLİMİZE 19.184.623,00 - TL. ÖDENEK AYRILMIŞ OLUP, İLİMİZ TAHSİSAT KOMİSYONUNUN 24.03.2017 TARİH VE 01 SAYILI KARARINA GÖRE İLÇELER VE SETÖR BAZINDA ÖDENEĞİN DAĞILIMI AŞAĞIDA GÖSTERİLEN ŞEKİLDE YAPILMIŞTIR.
2017 Köydes dosyasını görmek için lütfen tıklayınız 2016 Yılı
2016 YILI KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA İLİMİZDE YAPILACAK PROJELERE İLİŞKİN BİLGİLER AŞAĞIYA ÇIKARTILMIŞTIR. 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU'NUN 10. MADDESİ İLE 2015/8190 SAYILI 2016 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYON VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI'NIN EKİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK HAZIRLANAN 2016 YILI KÖYLERİN ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ (KÖYDES) PROJESİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARININ TESPİT EDİLDİĞİ 02.05.2016 TARİH VE 2016/11 SAYILI YPK. KARARINA GÖRE İLİMİZE 6.939.819,00.- TL. ÖDENEK AYRILMIŞ OLUP, İLİMİZ TAHSİSAT KOMİSYONUNUN 10.05.2016 TARİH VE 01 SAYILI KARARINA GÖRE İLÇELER VE SETÖR BAZINDA ÖDENEĞİN DAĞILIMI AŞAĞIDA GÖSTERİLEN ŞEKİLDE YAPILMIŞTIR.
2016 Köydes dosyasını görmek için lütfen tıklayınız 2015 Yılı
2015 YILI KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA İLİMİZDE YAPILACAK PROJELERE İLİŞKİN BİLGİLER AŞAĞIYA ÇIKARTILMIŞTIR.

2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU'NUN 10. MADDESİ İLE 2014/6841 SAYILI 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYON VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI'NIN EKİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK HAZIRLANAN 2015 YILI KÖYLERİN ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ (KÖYDES) PROJESİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARININ TESPİT EDİLDİĞİ 20.01.2015 TARİH VE 2015/1 SAYILI YPK. KARARINA GÖRE İLİMİZE 6.497.969,00.- TL. ÖDENEK AYRILMIŞ OLUP, İLİMİZ TAHSİSAT KOMİSYONUNUN 17.03.2014 TARİH VE 01 SAYILI KARARINA GÖRE İLÇELER VE SETÖR BAZINDA ÖDENEĞİN DAĞILIMI AŞAĞIDA GÖSTERİLEN ŞEKİLDE YAPILMIŞTIR.
2015 Köydes dosyasını görmek için lütfen tıklayınız 2014 Yılı
2014 YILI KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA İLİMİZDE YAPILACAK PROJELERE İLİŞKİN BİLGİLER AŞAĞIYA ÇIKARTILMIŞTIR.

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU'NUN 10. MADDESİ İLE 07.10.2013 TARİH VE 2013/5502 SAYILI 2014 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYON VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI'NIN EKİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK HAZIRLANAN 2014 YILI KÖYLERİN ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ (KÖYDES) PROJESİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARININ TESPİT EDİLDİĞİ 12.03.2014 TARİH VE 2014/3 SAYILI YPK. KARARINA GÖRE İLİMİZE 5.967.967,00.- TL. ÖDENEK AYRILMIŞ OLUP, İLİMİZ TAHSİSAT KOMİSYONUNUN 17.03.2014 TARİH VE 01 SAYILI KARARINA GÖRE İLÇELER VE SETÖR BAZINDA ÖDENEĞİN DAĞILIMI AŞAĞIDA GÖSTERİLEN ŞEKİLDE YAPILMIŞTIR.
2014 Köydes dosyasını görmek için lütfen tıklayınız
2013 Yılı
2013 YILI KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA İLİMİZDE YAPILACAK İÇME SUYU VE YOL PROJELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER AŞAĞIYA ÇIKARTILMIŞTIR.

YÜKSEK PLANLAMA KURULUNUN 2013 YILI KÖYE YÖNELİK ALT YAPI YATIRIM ÖDENEKLERİNİN İLİMİZ MERKEZ İLÇE VE DİĞER İLÇELERE AİT ALT HİZMET PROGRAMLARI İTİBARİYLE DAĞILIMI KULLANDIRILMASI, İZLENMESİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN 04.09.2013 TARİH VE 2013/19 SAYILI YPK KARARINA GÖRE İLİMİZE 3.000.000,00 TL ÖDENEK AYRILMIŞ OLUP, İLİMİZ TAHSİSAT KOMİSYONUNUN 13.09.2013 TARİH VE 03 SAYILI KARARINA GÖRE İLÇELER VE SEKTÖR BAZINDA ÖDENEĞİN DAĞILIMI AŞAĞIDA GÖSTERİLEN ŞEKİLDE YAPILMIŞTIR.

2013 Köydes dosyasını görmek için lütfen tıklayınız.

2011 Yılı
2011 YILI KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA İLİMİZDE YAPILACAK İÇME SUYU VE YOL PROJELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER AŞAĞIYA ÇIKARTILMIŞTIR.
5944 SAYILI 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNUN 13. MADDESİ İLE 2010 YILI PROGRAMI KARARNAMESİNİN 10. MADDESİNE GÖRE KARAR VERİLEN 28.12.2010 TARİH VE 2010/40 SAYILI YPK KARARINA GÖRE İLİMİZE 4.804.648,00.- TL. ÖDENEK İLE 6091 SAYILI 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU'NUN 17. MADDESİ İLE 2010/966 SAYILI 2011 YILI PROGRAM KARARNAMESİNİN 9. MADDESİNE GÖRE KARAR VERİLEN 08.02.2011 TARİH VE 2011/2 SAYILI YPK KARARINA GÖRE İLİMİZE 5.044.880,OO.-TL. ÖDENEK AYRILMIŞ OLUP, İLİMİZ TAHSİSAT KOMİSYONUNUN 17.02.2011 TARİH VE 01 SAYILI KARARINA GÖRE İLÇELER VE SEKTÖR BAZINDA ÖDENEĞİN DAĞILIMI EKTEKİ DOSYADADIR.

2011 Köydes dosyasını görmek için lütfen tıklayınız.

2010 Yılı
Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında İlimize ayrılan ödeneğin İlçeler ve sektörler bazında dağılımı yapıldı. Yüksek Planlama Kurulunun kararına göre 2010 yılında, KÖYDES projesi ödeneğinden ilimize 4.305.565,00.- TL. ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödenek İl Tahsisat Komisyonu'nun kararına göre ilçeler ve sektör ve bazında dağılımı yapılmıştır. Köydeş Projesi kapsamında İlimize tahsis edilen ödeneğin İlçeler itibariyle dağılımı;

Ortak Alım Ödeneği : 1.000,565,00.-TL
Mer. İlçe Köy.Hiz. Götürme Birliği : 945.000,00.-TL
Dörtdivan Köy. Hiz. Götürme Birliği : 110.000,00.-TL
Gerede Köy. Hiz. Götürme Birliği : 450.000,00.-TL
Göynük Köy. Hiz. Götürme Birliği : 475.000,00.-TL
Kıbrısçık Köy. Hiz. Götürme Birliği : 110.000,00.-TL
Mengen Köy. Hiz. Götürme Birliği : 450.000,00.-TL
Mudurnu Köy. Hiz. Götürme Birliği : 500.000,00.-TL
Seben Köy. Hiz. Götürme Birliği : 175.000,00.-TL
Yeniçağa Köy. Hiz. Götürme Birliği : 90.000,00.-TL
TOPLAM : 4.305.565,00.-TL

Toplam ödeneğin 2.390.000,00.- TL'si Köy Yolları projelerine, 915.000,00.-TL.'si Köy İçme suları projelerinde kullanılmak üzere ve 1.000.565,00 TL.'si Ortak Alım Ödeneği olarak tahsis edilmiştir.
Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız (Bolu İl Özel İdaresi)
2008 Yılı İl genelinde KÖYDES Projesi kapsamında; toplam ödeneği (5) milyon (483) bin TL olan (87) proje programa alınmıştır. İhalelerden yapılan tenzilatlar nedeniyle artan ödeneklerle (37) KÖYDES projesi daha ek programa alınarak proje sayısı (124)'e yükselmiştir. Söz konusu projelerin (19)'u içme suyu, (4)'ü muhtelif köy içme suları başlığı altında; köylerin mevcut içme suyu şebekelerinin bakım, onarım ve geliştirme işleri için yapılan malzeme yardımları, (80)'i asfalt, (12)'si stabilize, (1)'i köprü onarımı, (3)'ü muhtelif köy yolları sanat yapıları, (5) i muhtelif köy yolları bakım ve onarım projelerinden oluşmaktadır.  
Söz konusu (124) projeden (120)'si (5) milyon (274) bin TL yılı harcaması yapılarak bitirilmiş, (3)'ü devam etmekte (1) proje ise iptal edilmiştir. Tamamlanmış bulunan (120) projenin; (18)'i içme suyu, (3)'ü muhtelif köy içme suları, (80)'i asfalt, (12)'si stabilize, (1)'i köprü onarımı, (3)'ü muhtelif köy yolları sanat yapıları, (3)'ü muhtelif köy yolları bakım ve onarım projelerinden oluşmaktadır.  
Devam eden (3) projenin (1)'i muhtelif köy içme suyu, (2)'si muhtelif köy yolları bakım ve onarım projelerinden oluşmaktadır. Yeniçağa ilçesinde (1) içme suyu projesi ise iptal edilmiştir.  
2007 yılında; İl genelinde toplam ödeneği (18) milyon (414) bin YTL olan 172 proje bulunmaktadır. Söz konusu projelerin 40'ı içme suyu, 8'i muhtelif köy içme suları başlığı altında köylerin mevcut içme suyu şebekelerinin bakım onarım ve geliştirme işleri için yapılan malzeme yardımları, 93'ü asfalt, 11'i stabilize, 4'ü beton yol, 1'i onarım, 15'i muhtelif köy yolları sanat yapılarından oluşmaktadır.  
İl genelindeki 172 KÖYDES projesinden 167'i bitirilmiş, diğer 5 projede çalışmalar devam etmektedir.  
Proje kapsamında köy yollarında toplam 46 km stabilize, 241 km 1. kat asfalt, 209 km 2. kat asfalt yapılarak hizmete sunulmuştur. Köy içme sularında 83 köyde yeni tesis yapımı, 8 Muhtelif köy içme suları projesi kapsamında muhtelif köy içme sularına bakım onarım çalışmaları yapılmış, 83 köye yeni tesis yapımı ile 8 Muhtelif köy içme suları projesi kapsamında muhtelif köy içme sularına bakım onarım çalışmaları bitirilmiştir.  
2006 yılında; İl genelinde toplam ödeneği 20.638.000,00-YTL. olan 289 proje yürütülmüştür. Söz konusu projelerin 41'i içme suyu, 2'si sulama tesisleri, 93'ü asfalt, 140'ı stabilize, 13'ü muhtelif köy yolları bakım onarım ve sanat yapıları projelerinden oluşmaktadır.  
Projelerin 287'si bitirilmiş, 1'i devam etmekte olup 1'i ihale aşamasındadır. Devam eden projeler; İhalelerdeki tenzilatlar nedeniyle 2006 yılından artan ödeneklerle programa alınıp, itilaflar nedeniyle bitirilemeyen projelerdir.  
Proje kapsamında köy yollarında toplam 644 km. stabilize, 153 km 1. kat asfalt, 150 km 2. kat asfalt yapılarak hizmete sunulmuştur. Köy içme sularında 6 köyde yeni tesis yapımı, 35 köyde ise bakım onarım çalışmaları yapılmış, 5 köye yeni tesis yapımı ile 33 köyde bakım onarım çalışmaları bitirilmiştir.  
Yapılan Harcamalar


Ayrıntılar için tıklayınız : 2006 | 2007 | 2012 | 2013  
Köydes Ödenekleri


Ayrıntılar için tıklayınız : 2009
Devamını Oku...