4342 sayılı Mera kanunu ve Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde "Mera, Yaylak, Kışlak ve Kamuya Ait Otlak ve Çayırların Korunması ve Kullanım Esasları" konulu Valilik Genel Emri 2018/01 07.03.2018 tarihinde yayımlanmıştır.
        Valilik Genel Emri için tıklayınız.